Huy hiệu ADOR là một minh chứng cho chất lượng của các thương hiệu F&B Việt Nam. Trong hàng trăm nghìn hàng quán trên khắp cả nước, việc ghi tên vào danh sách Huy hiệu ADOR sẽ mang lại lợi thế cho bất kì thương hiệu nào. Vậy, tiêu chuẩn về Huy hiệu ADOR dựa trên những tiêu chí nào? Hãy cùng Túi Đà Nẵng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Huy hiệu ADOR là một chứng nhận được cụ thể hoá từ các đánh giá của khách hàng khi trải nghiệm một hàng quán. Thay vì review đơn thuần qua hình ảnh và văn bản, các khách hàng sẽ chấm điểm trải nghiệm về món ăn, dịch vụ, tính bản địa… của các mô hình F&B. Điểm số được tổng kết và quy đổi ra cấp độ Huy hiệu tương ứng. Hiện Huy hiệu ADOR có 4 cấp độ từ cao đến thấp: Huy hiệu Bạch Kim, Huy hiệu Vàng, Huy hiệu Bạc và Huy hiệu Đồng. Các thương hiệu sau khi được gắn Huy hiệu tương ứng sẽ xuất hiện trong danh sách hàng quán nổi bật. Danh sách này được chia theo từng tỉnh thành và cập nhật hàng tháng.

Để ghi tên thương hiệu vào danh sách hàng quán nổi bật, trước hết thương hiệu phải từng phục vụ một số lượng lớn khách hàng. Các thương hiệu đạt được tiêu chí ban đầu sẽ tiếp tục có tên trong danh sách đề xuất. Thương hiệu sẽ được các khách hàng đánh giá thông qua trải nghiệm thực tế, hoạt động đánh giá này diễn ra tại cộng đồng Mê Quán. Sau khi tổng kết số điểm đánh giá, những thương hiệu có số điểm cao hơn điểm tối thiểu sẽ vào danh sách chờ quy đổi Huy hiệu.

Nếu không phải là một hàng quán lâu đời đã từng phục vụ số lượng lớn khách hàng, thương hiệu của bạn cũng hoàn toàn có thể góp mặt trong danh sách quán mới được đề xuất. Danh sách này bao gồm các quán mới nổi, các quán đang thịnh hành tại từng tỉnh thành nhằm đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng khi tìm điểm đến ẩm thực uy tín.

Bạn có thể chủ động đề xuất chính thương hiệu của mình tại cộng đồng Mê Quán để tiếp cận nhiều đánh giá hơn, góp tên vào danh sách Huy hiệu ADOR. Với cộng đồng gần 400.000 thành viên, ADOR cũng tạo điều kiện giúp mọi hàng quán được biết đến phổ biến hơn, đồng thời tạo ra một bộ dữ liệu đáng tin cậy cho khách hàng.

No more articles